10 stycznia 2012

Oferta

Dręczą Cię wysokie podatki? Masz dość stania w kolejkach w urzędzie skarbowym? Narzekasz na brak czasu? Zdarza Ci się zapomnieć o terminach płatności zobowiązań wobec Skarbu Państwa? Zostań klientem BRP BURCON i to się zmieni :

Oferta obsługi rachunkowej obejmuje:

 • Pomocy w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania;
 • Prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Prowadzeniu rozliczeń ryczałtu ewidencjonowanego;
 • Prowadzeniu rozliczeń VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia;
 • Weryfikowaniu poprawności rozliczeń podatkowych – wyprowadzanie zaległości;
 • Rozliczaniu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT (ewidencja, deklaracje VAT);
 • Sporządzanie na prośbę prowadzonego podmiotu wniosków kredytowych do banków.

Oferta obsługi płacowej i obsługi ZUS obejmuje:

 • Sporządzanie list płac, rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • Obliczaniu wysokości wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych ekwiwalentów;
 • Kompleksowej obsługi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym dokonywanie zgłoszenia, wyrejestrowania z ZUS pracowników, ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczania składek, sporządzaniu i przekazywaniu deklaracji do ZUS;
 • Elektroniczny sposób przekazywania dokumentów do ZUS.